Inställn.märkning


Första steget


Borttagen innerskärm


Nedre remskiva


Eget låsverktyg


Nedre styrbricka


Blottlagt


Vevaxeldrev


Spännrulle + Vattenpump


Nedre märkning


Nya remmen på gång


Spännrulle med fjäder
 
FÖRFATTARE: Börje Fremin

INTRODUKTION
Denna reparation är utförd på Colt GLXi -93,4G92 motor

Du behöver följande:
- Hylsnyckelsats
- Tändstiftsnyckel

- Lednycklar 10,12,14, hylsa 22
- Domkraft, pallbock och fälgkors
- Arbetslampa
- Skruvmejslar
- Polygrip
- Hammare

Demontering
Börja med att lossa stomledningen på batteriet, ta ur tändstiften, lägg därefter i handbromsen och hissa upp bilen och ta loss vä. framhjul. Sätt dit en pallbock (säkerhet). Tag bort innerskärm (två synliga, en dold till vä + en stjärnskruv under bottenplatta). Fortsätt sedan uppifrån med att lossa servopumpen med en låsskruv inne mot remskivan samt lossa skruven till servofästet samt kläm- fästet till tjocka slangen. Nu skall man kunna vicka upp pumpen och ta av remmen. Fortsätt likadant med generatorn där du först lossar låsskruven till spänningsskruven, skruva ut sp.skruven så att den går att lyfta över klykan samt lossa låsskruven till gen.fästet underifrån. Vik tillbaka generatorn och ta av remmen. Nu har vi kommit fram till huvudmålet, där vi fortsätter med att ta av den övre kamremskåpan. Vi fortsätter nu från hjulsidan med det ev. stora problemet, nämligen stora remskivan på vevaxeln. Skruven har två alternativ på hylsa, nämligen, hylsa 22 eller 1/2 tum fyrkanthål. Använd det som passar bäst för nu gäller det att få loss skruven som sitter väldigt hårt. Antingen kan man, som jag, tillverka en spärrnyckel för att sedan dra loss bulten eller också slå på ringnyckeln med en stor hammare. Har nu skruven lossat så är det bara att dra av remskivan och styrplåten. Tag bort nedre kamremskåpan och ser man på, där blottar sig hela härligheten.

kamremmen
Det är nu noggrannheten kommer in. Sätt tillbaka remskiveskruven i vevaxeln (tillfälligt) och dra runt motorn medsols (drag ALDRIG motorn motsols) tills du hittar märkningen på kamdrevet (vit prick) ca kl 10, kolla sedan på vevaxel-drevet där nu märkningen är längst in mot motorn ca kl 13.Dessa märkningar skall nu vara så under det fortsatta arbetet, så tänk på att inte röra dreven förrän den nya remmen är på plats. Lossa nu på låsskruven till remspännaren och tryck tillbaka den (mot fronten). Lås skruven igen. Tag bort remmen med början på spännaren, därefter kamdrevet och sedan resten. Skall man byta spännrullen kan man nu ta bort den. Kontrollera att märkningen på dreven fortfarande stämmer. Nu är det dags att montera den nya kamremmen. Börja med vevaxeldrevet och fortsätt motsols över vattenpump och kamdrev. Passa in remkuggarna så att de blir spänt på den högra sidan och fortsätt över kamdrevet ner mot spännaren (innanför) ner mot vevaxeldrevet. Nu kan man släppa på låsskruven till spännaren och låta den arbeta mot remmen. Drag runt motorn två varv medsols och se till att remmen har centrerat sig, lås därefter låsskruven till spännaren.

Byte av spännrulle
Skillnaden mellan de övre momenten är att man skall lirka dit spiralfjädern på den nya spännaren (se foto) annars är proceduren densamma. Spännrullen kan med fördel monteras innan man sätter dit den nya remmen. Tänk på att få den i rätt läge.

Sammanfattning:
Ja, nu skall det bara vara att montera tillbaks allt i omvänd ordning och hissa ner bilen, vrida om startnyckeln och bilen skall gå 6000 mil igen. A och O är att man inte skall stressa, utan vara noggrann och kolla upp det viktigaste. Efter detta är man en erfarenhet rikare ,samt även plånboken. Delarna är köpta på Mekonomen och kostade 448 kr för kamremmen samt 412 kr för spännrullen.

Lycka till!