Utseende efter projekt
 
FÖRFATTARE: Tanion

INTRODUKTION
Denna guide riktar sig inte till någon speciell bilmodell men bilen som guiden är gjord efter är en Colt -93.

Du behöver följande:
- Glasfiberspackel
- Finspackel/lättspackel
- Fil, sandpapper
- Spackelspatel
- Gummihandskar
- Plastfolie
- Maskeringstejp
- Tjock dubbelhäftande tejp för mentering eller Silcaflexlim
- Grundfärg, färg och klarlack

FÖRBEREDNING
Använd maskerinstejpen för att avskärma/skydda övre delen av lampan, samt täck
över övriga delar av bilen för att skydda den från spackelspill. Det är nog smidigare
att montara av hela lamphuset när man håller på med detta men är inte ett måste.
Själv gjorde jag inte det. Använd en stark penna för att markera på tejpen
ögonlockens utseende för att slippa spackla för mycket. Riv av en bit plastfolie
och täck öven den delen av lampan.
Se till att foliet ligger så jämt och fint som möjligt mot lampan för i efterhand
slippa spackla undersidan för att få den plan.
Tips: Använd små bitar dubbelhäftande tejp för att få plastfoliet att sitta jämt mot underlaget.

SPACKLING
Nu är det dags att börja spackla. Blanda lagom mängd spackel, själv brukar
jag inte blanda mer än en-golfbolls-storlek åt gången för att inte
riskera att att det hinner torka. Kleta på spacklet med en spatel och
få in det runt kantrerna ordentligt. Tänk på att lägga spackel 1 cm utanför
den tilltänkta kanten så det finns möjlighet att jämna ut den senare vid slipningen.
Upprepa spackelmomentet tills ni har fått en tjocklek runt 5 mm innan ni
börjar försöka lossna det blivande ögonlocket och plastfolien från lampan.
Spackel och plastfolie kommer att sitta ihop så bry er inte om att lossa foliet än.
Under detta moment försök även tänka ut hur ni ska fästa ögonlocken när
ni är klara, ...finns det kanske någon kant ni ska förlänga för att kunna fästa runt?

SLIPNING
När ni är nöjd med spacklandet övergår ni till att börja slipa och fila den jämn.
Själv spacklade jag lite sedan slipade, spacklade och slipade osv.
Tänk på att inte göra de för tjocka för det kan uppstå problem när man
ska stänga huven. Se även
Kontrollera även att stödet som håller uppe huven inte är i vägen i nedfällt läge.
Tips: Lägg inte ner oändligt mycket tid med att få spackling/slipning perfekt i denna fas.
Man ser ojämnheterna mycket tydligare efter man har tagit på första grundfärgen.

FÄRG OCH MONTERING
När man är nöjd med form och utseende är det bara att måla och lackera.
Fäst ögonlocken med tjock dubbelhäftande tejp eller fäst de
med Silcaflexlim för att försäkra sig att de inte lossnar. Själv kommer jag
att använda tejp för att kunna ta av de vintertid.
Tips: Om ytan är lite lite grynig kan man använda Rubbing Compound
för att jämna ut lacken och får den glansigare.
Men tänk på att inte gnugga alldeles för mycket med detta medel.
Kommentarer: Det är första gången jag gör att par ögonlock så jag vet inte om
min metod är den bästa. Andra har använt sig av glasfiberskivor och plast, kanske
är lättare vad vet jag. Kostnaden för detta projekt går runt på under
400 kr men är beroende på hur mycket saker man har hemma sedan innan.
En burk spackel kostar ca 180kr och åtgången för min del var ½ burk
glasfibersspackel och 1/5 burk finspackel.
Färgåtgången var 1/3 sprejburk av varje sort.


Kommentera gärna mitt projekt och ge förslag till förbättringar.

Lycka till!

- Skicka en kommentar på guiden till författaren